úterý 9. října 2007

Vítejte na skajazz blogu - Welcome the ska-jazz blog


Co je to SKA-Jazz?


Je to hudební žánr odvozený kombinováním melodického obsahu jazzu s rytmickým a harmonickým obsahem ska.
Ska-jazz je považovaný za subžánr třetí vlny ska, ale postrádá punk,rock který je ve velké části její součástí . Při chybějící velikosti standardní jazzové kapely ty ska-jazzové obvykle obsahují elektrofonickou kytaru nebo dvě, basové kytary, klávesy, sestavu bubnů a sekční dechové části která může být v různých kombinacích ale nejčastěji to jsou pozoun, alt saxofon, tenor saxofon, a barytonový saxofon. Příležitostně může být ve ska-jazzu jeden nebo víc vokalistů, ale žánr je v první řadě zaostřen na nástrojových nápěvech.Dechové nástroje obvykle nesou melodii, a dále jsou příležitostně improvizovaná sóla.

What is this SKA-Jazz?

Ska jazz is a music genre derived by combining the melodic content of jazz with the rhythmic and harmonic content of ska.

Ska jazz is considered a subgenre of third wave ska, but lacks the punk rock influence present in much of third wave ska. While lacking the size of a standard jazz band, ska jazz bands usually contain an electric guitar or two, a bass guitar, keyboards, a drum set and a horn section section (comprised of any combination of the following: trumpet, trombone, alto saxophone, tenor saxophone, and baritone saxophone). Occasionally there may be one or more vocalists, but the genre is primarily focussed on instrumental tunes.The brass instruments usually carry the melody, and there are occasional improvised solos. The rhythm secion places accents on the off beats, thus giving the music a different feel than straight jazz.

Žádné komentáře: